Cambridge
   International
   School
   * * * * *

kërko
lidhje të shpejta
       
PARAQITJA
ARTUR SHKURTI - THEMELUES I SHKOLLėS
FAKTE DHE SHIFRA
MUZEUME, ESKPOZITA DHE KOLEKSIONE
PROFESIONE DHE OFERTA PUNE
KARTA E PERFORMANCėS 2016-2017
SA VITE PARA Tė TJERėVE JEMI?
KURSE ONLINE
MJEDISET TONA
ĒFARė NA BėN Tė PAPėRSėRITSHėM?
***
 
 
Kërkim për kontakte
.........................................
Mbiemri Inicial
 
saktë
përafërsisht
 
Gjej:  
 
Numra emergjence
 
 
Linke të shpejta
.........................................
 
 
Si t'ia bëj që të...
.........................................
 
 
Shiko të gjitha "Si t'ia bëj që të..."
 

 


 


Fakte dhe shifra

 

Kontaktet e shkollës së mesme